POLITYKA PRYWATNOŚCI Ski&Sail OKI-VITA

§.1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest firma Ski&Sail OKI-VITA Paweł Pawlikowski z siedzibą w Gorlicach przy ul.Letniej 23B, 38-300 Gorlice, NIP: 738-100-98-97. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 3. Użytkownicy Serwisu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Ski&Sail OKI-VITA Paweł Pawlikowski poprzez zaznaczenie kratki w formularzu i wysłanie formularza. Dane osobowe podawane w formularzu traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

 5. Niezależnie od zakresu podanych przez Państwa informacji podczas wizyt na stronach naszego serwisu serwer lub programy służące do analizy zachowań automatycznie zbierają dane dotyczące tych wizyt. Dane te to w szczególności numer IP i system operacyjny urządzenia, z którego Państwo korzystacie, nazwa przeglądarki, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z naszych stron internetowych i usług oraz inne dane transmitowane protokołem https://.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca – firma Ski&Sail OKI-VITA Paweł Pawlikowski jest administratorem danych swoich klientów.

 2. Dane osobowe przetwarzane są:

  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

  • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności

  • w zakresie i celu niezbędnym do stworzenia treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usługi

  • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

 1. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Ski&Sail OKI-VITA Paweł Pawlikowski jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: ski.sail@oki-vita.pl lub pod numerem telefonu: 502 64 12 50.

 3. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

 4. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

 5. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

 6. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 7. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna www.oki-vita.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn

 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Ski&Sail OKI-VITA Paweł Pawlikowski w celu optymalizacji działań.

 5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

  • Własne – pochodzące bezpośrednio z naszej strony internetowej.

  • Niezbędne – umożliwiają poprawne korzystanie z naszej strony.

  • Funkcjonalne – umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez użytkownika funkcjonalności strony.

  • Reklamowe – umożliwiają dostarczenie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań użytkownika.

 1. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

 2. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.