narty we włoszech telefon

+48 502 64 12 50 codziennie 9:00-19:00

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Szkolenia dla dzieci w Val di Fiemme 2022/2023

POLSKA SZKÓŁKA NARCIARSKA  dla dzieci w wieku 5 - 12 lat

15.01.2023  - 03.03.2023

 

Do  szkółki  zapraszamy  dzieci,  które  mają ukończone  5 lat  najpóźniej  w  dniu  rozpoczęcia  zajęć.

 

Istotną zaletą naszej szkółki jest kameralna atmosfera: 3 małe grupy, maksymalnie po 6-8 dzieci w grupie, dobrane wg. poziomu umiejętności. Gwarantuje to Państwa pociechom bezpieczeństwo i skuteczność nauczania.

Zajęcia będą prowadzone od niedzieli do piątku przez doświadczonych instruktorów z Polski.


PLAN ZAJĘĆ:

09:45-10:00 - zbiórka rodziców z dziećmi, przygotowanie i sprawdzenie sprzętu
10:00-12:00 - szkolenie narciarskie
12:00-13:00 - przerwa obiadowa pod opieką instruktora lub rodzica/opiekuna
13:00-15:00 - szkolenie narciarskie

 

GRUPY SZKÓŁKI NARCIARSKIEJ:

 • grupa w wieku ok. 5-7 lat "dzieci jeżdżące, początkujące" = maksymalnie 6 dzieci
 • grupa w wieku ok. 7-9 lat "dzieci jeżdżące średnio-zaawansowane" = maksymalnie 8 dzieci
 • grupa w wieku ok. 10-12 lat "dzieci jeżdżące zaawansowane" = maksymalnie 8 dzieci

 

GRUPA DZIECI "OD ZERA"  zostanie uruchomiona tylko w przypadku uzbierania min. 3 chętnych, grupy będą maksymalnie 5 osobowe.

 

Dzieci w wieku poniżej 5 lat, które nie mogą uczestniczyć w zajęciach szkółki narciarskiej zapraszamy na szkolenie indywidualne, które odbywa się w godz. 8:30-9:30 oraz 15:15-16:15.

Cena za szkolenie indywidualne za 55 minut = 45 €

 

CENNIK SZKÓŁKI NARCIARSKIEJ
szkolenie całodzienne dla dzieci jeżdżących
cena za 1 dziecko za 6 dni szkolenia
1440 zł   1350 zł
szkółka + zakwaterowanie
  1840 zł     1650 zł
szkółka bez zakwaterowania

CENNIK SZKÓŁKI NARCIARSKIEJ
szkolenie całodzienne dla dzieci "od zera"
cena za 1 dziecko za 6 dni szkolenia
1580 zł   1490 zł
szkółka + zakwaterowanie
      1980 zł   1790 zł
szkółka bez zakwaterowania

 

Cena szkółki płatnej na miejscu bez wcześniejszej rezerwacji w niedzielę przed zajęciami w gotówce:
⇒ szkółka całodzienna: 1840 zł lub 380 euro                 
szkółka w godz. 10:00-12:00: 1290 zł lub 280 euro

 

Zajęcia odbywać się będą w dolinie Val di Fiemme na 3 ośrodkach narciarskich:

 • Ski Center Latemar od strony  Predazzo (niedziela, środa),
 • Ski Area Alpe Lusia od strony miejscowości Bellamonte (poniedziałek, czwartek),
 • Alpe Cermis w Cavalese (wtorek, piątek)

Plan zajęć może ulec zmianie wyłącznie z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych.

 

Punkty spotkań na poszczególnych ośrodkach narciarskich

 • Ski Center Latemar od strony miejscowości Predazzo (przy skoczniach). Spotkanie przy górnej stacji kolejki gondolowej, na mapie nazwa Gardone. Gondola jedzie ok. 20 min. Po wyjściu z gondoli kierujemy się w prawo w stronę "oślej łączki" i wyciągu krzesełkowego (ok 20 m).  Uwaga: Jeżeli wpiszemy w nawigacji Ski Center Latemar to nawigacja może pokierować do miejscowości Obereggen. Nie jedziemy do Obereggen tylko do Predazzo!
 • Ski Area Alpe Lusia od strony miejscowości Bellamonte. Ważne!! Wpisując w nawigacji Alpe Lusia nawigacja poprowadzi na ośrodek od strony miejscowości Moena. Nie przyjeżdżamy od strony Moeny!! W nawigacji należy wpisać: Castelir Bellamonte. Wchodząc na stok po lewej stronie będzie widoczna dolna stacja kolejki gondolowej oraz drewniany budynek z placem zabaw dla dzieci i toaletami gdzie znajduje się miejsce spotkania.  Nie wyjeżdżamy gondolką do góry.
 • Alpe Cermis w miejscowości Cavalese. Należy wyjechać biało-niebieską kolejką gondolową do góry, a następnie przesiąść się do drugiej srebrnej kolejki. Spotkanie jest przy górnej stacji drugiej kolejki gondolowej. Po wyjściu z gondolki kierujemy się w prawo i na wprost (ok 30 m) będzie widoczny hotel o nazwie Sporting gdzie jest miejsce spotkania. Uwaga:  dwie gondole jadą co najmniej 20 min.

 

WAŻNE - Regulamin zajęć

 1. Wszystkie dzieci biorące udział w szkoleniu mają posiadać kask, kijki, skipass, rękawiczki, gogle, odpowiedni strój narciarski. W przypadku braku kasku instruktor ma prawo odmówić zabrania dziecka na zajęcia. We Włoszech jest obowiązek posiadania kasku dla dzieci do 14 lat.
 2. Przynależność dzieci do poszczególnych grup ustalana jest z rodzicami przy rezerwacji szkółki według podanego przez rodziców opisu umiejętności dzieci. W trosce o skuteczność szkolenia oraz integralność grupy bardzo prosimy o podawanie rzeczywistych umiejętności dzieci. W trakcie trwania zajęć instruktorzy mogą podjąć decyzję o przeniesieniu dziecka do innej grupy ale tylko w przypadku gdy będzie taka możliwość. Jeżeli grupy są wypełnione, wówczas nie ma takiej możliwości.
 3. Jeżeli dziecko nie porusza się samodzielnie na nartach (nie jeździ pługiem i nie hamuje pługiem) nie będzie mogło uczestniczyć w zajęciach bez możliwości zwrotu wpłaconej kwoty za szkolenia (nie dotyczy grupy "od zera").
 4. Rodzice zobowiązani są mentalnie przygotować dziecko do uczestniczenia w szkółce, oraz przybycie w miejsce rozpoczęcia zajęć przynajmniej 15 min. przed wyznaczoną godziną. Pozostałe dzieci nie mogą czekać na „spóźnialskich”, w razie spóźnienia nie gwarantujemy uczestnictwa w zajęciach.
 5. W przypadku nie uczestniczenia dziecka w szkoleniu z powodu choroby, niedyspozycji lub innych przyczyn, koszty za szkolenie nie będą zwracane.
 6. Za stan i jakość sprzętu dziecka odpowiadają wyłącznie rodzice lub opiekunowie. W przypadku awarii sprzętu instruktor pomoże w doraźnej naprawie, lecz nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia, chyba że do uszkodzenia doszło z jego winy.
 7. Rodzice proszeni są o nie ingerowanie w cykl szkolenia podczas zajęć, oraz o nie przebywanie w pobliżu grupy. Dziecko widząc rodziców jest rozkojarzone, nie skupia się na zajęciach, co dezorganizuje całą grupę. Obecność rodzica podczas zajęć należy uzgodnić z instruktorem.
 8. W sytuacji kiedy dziecko płacze, nie chce uczestniczyć w zajęciach a wielokrotne próby zachęcenia dziecka przez instruktora są nieskuteczne,  rodzice są zobowiązani zabrać dziecko z zajęć.
 9. Dzieci jeżdżą w kamizelkach asekuracyjnych, które po ukończeniu szkolenia przekazują instruktorowi.
 10. W czasie przerwy istnieje możliwość pozostawienia dziecka pod opieką instruktora. W takim przypadku dzieci wraz z instruktorem udają się  na obiad do restauracji/schroniska przy stoku. Rodzice, którzy nie decydują się na wersję z posiłkiem zobowiązani są czekać w umówionym miejscu na odbiór dziecka 10 minut przed przerwą. Wybraną przez Państwa opcję należy uzgodnić najpóźniej 1 dzień przed przyjazdem do Włoch.
 11. Na zakończenie szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymują MEDAL.
 12. Warunkiem utworzenia grupy jest zebranie minimum 3 chętnych, przy mniejszej ilości dzieci cena do uzgodnienia.
 13. Każde dziecko biorące udział w szkółce powinno posiadać ubezpieczenie narciarskie NNW oraz OC.
 14. W przypadku nieuczestniczenia dziecka w szkółce z powodu choroby lub innej okoliczności niezależnej od organizatora, wpłacone pieniążki nie będą zwracane, zalecamy zakupić we własnym zakresie UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI.
 15. Zgoda na wykorzystanie wizerunku: Zgodnie z art. 81 ust.1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych opiekun prawny dziecka wyraża na rzecz Organizatora zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka, obrót materiałami, na których w czasie obowiązywania umowy o świadczenie usług, utrwalono jego wizerunek, ich zwielokrotnienie wszelkimi dozwolonymi metodami i technikami oraz publikowanie wraz z wizerunkiem innych osób bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w celach marketingowych i promocyjnych, za pośrednictwem dowolnego medium, w szczególności na stronach internetowych, w prasie oraz w materiałach publikacyjnych Organizatora. Opiekun prawny oświadcza, że niniejszą zgodę udziela nieodpłatnie i wykorzystanie wizerunku zgodnie z powyższą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.

 

OBIAD = 70-80 € / 6 dni  (obiad płatny we Włoszech w euro przed szkoleniem)

NIE MA MOŻLIWOŚCI REZERWOWANIA OBIADU W WYBRANE DNI.

Obiad jest opcją dodatkową i tylko w wersji 6-dniowej.

 • niedziela, środa, RESTAURACJA GARDONE w Predazzo ( nuggetsy, frytki, sok jabłkowy)
 • poniedziałek, czwartek, BAITA BUCANEVE w Bellamonte (pizza margherita, sok jabłkowy)
 • wtorek, piątek, RESTAURACJA PAION w Cavalese (pizza margherita, sok jabłkowy)

 

 

 

Rezerwacja szkółki narciarskiej:

 1. Zaliczka w wysokości 500 zł płatna w ciągu 3 dni od momentu wypisania umowy.
 2. Pozostała kwota płatna min. 30 dni przed rozpoczęciem szkółki narciarskiej.

Przy rezerwacji szkółki narciarskiej należy podać:

 1. Stopnień umiejętności dziecka.
 2. Imię i nazwisko oraz dokładną datę urodzenia dziecka.
 3. Numer kontaktowy do rodzica lub opiekuna dziecka.

Stopień umiejętności dziecka:

 1. Po ilu sezonach lub po ilu tygodniach jest dziecko - niektóre dzieci spędzają na nartach 2-3 tygodnie w ciągu jednego sezonu zimowego.
 2. Czy dziecko jest po szkoleniu indywidualnym czy po szkółce narciarskiej.
 3. Czy dziecko porusza się tylko po "oślej łączce" czy również po niebieskich, czerwonych, czarnych trasach.
 4. Czy dziecko potrafi zjeżdżać i hamować czy również skręcać.
 5. Czy dziecko jeździ tylko pługiem, czy trochę pługiem i trochę równolegle czy swobodnie równolegle.

JAZDA RÓWNOLEGŁA - dziecko trzymając narty obok siebie równolegle wykonuje skręt. Gdy dziecko skręca pługiem a po skręcie dostawia nartę do narty równolegle to dziecko nie jeździ równolegle.

 

Warunki rezygnacji z uczestniczenia w szkółce narciarskiej:

 1. Klient może zrezygnować z uczestniczenia w szkółce narciarskiej przesyłając oświadczenie drogą mailową na adres narty@oki-vita.pl. Data wysłania rezygnacji decyduje o wysokości zwrotu wpłaconej kwoty. Rezygnacja może nastąpić z ważnych powodów, np.: odwołanie wyjazdu, choroba itp.
 2. W przypadku rezygnacji z przyczyn niezależnych od Organizatora:
 • rezygnacja na więcej niż 30 dni przed rozpoczęciem szkółki - zawracana jest wpłacona kwota
 • rezygnacja od 30 dni do 0 dni - kosztem rezygnacji jest wpłacona kwota

Klient we własnym zakresie może wykupić ubezpieczenie kosztów rezygnacji.

 

W przypadku nie odbycia się turnusu z powodu nie zebrania się wystarczającej liczby chętnych, klientowi przysługuje zwrot całej wpłaconej kwoty. Organizator zobowiązuje się do poinformowania drogą mailową klienta o zaistniałej sytuacji minimum 7 dni przed rozpoczęciem szkółki.

 

Organizator szkoleń i szkółki narciarskiej

SKI-VITA Urszula Gogola

Narty we włoszech z dziećmi - szkolenie narciarskie we Włoszech dla dzieci

SZKOLENIA-INDYWIDUALNE

narty w włoszech

+48 502 64 12 50

narty@oki-vita.pl

codziennie
we wszystkie dni tygodnia
w godzinach 9:00-19:00

UNIQA ubezpieczenie
narciarskie
UNIQA rezygnacja z podróży