Szkolenia dla dzieci w Val di Fiemme 2024/2025

POLSKA SZKÓŁKA NARCIARSKA  dla dzieci we Włoszech w wieku 5 - 12 lat

19.01.2025  - 28.02.2025

 

Do  szkółki  zapraszamy  dzieci,  które  mają ukończone  5 lat  min. kilka dni przed rozpoczęciem szkółki.

 

Istotną zaletą naszej szkółki jest kameralna atmosfera: 3 małe grupy, maksymalnie po 6-8 dzieci w grupie, dobrane wg. poziomu umiejętności. Gwarantuje to Państwa pociechom bezpieczeństwo i skuteczność nauczania.

Zajęcia będą prowadzone od niedzieli do piątku przez doświadczonych instruktorów z Polski.


PLAN ZAJĘĆ:

09:45-10:00 - zbiórka rodziców z dziećmi, przygotowanie i sprawdzenie sprzętu
10:00-12:00 - szkolenie narciarskie
12:00-13:00 - przerwa obiadowa pod opieką instruktora lub rodzica/opiekuna
13:00-15:00 - szkolenie narciarskie

 

GRUPY SZKÓŁKI NARCIARSKIEJ, przykład grup (maks. 6-8 dzieci)

 • grupa w wieku ok. 5-7 lat → dzieci jeżdżące po 1-2 sezonach
 • grupa w wieku ok. 7-9 lat  → dzieci jeżdżące po 2-3 sezonach
 • grupa w wieku ok. 9-12 lat  → dzieci jeżdżące po 3-4 sezonach

 

Dzieci, które nie mogą uczestniczyć w zajęciach szkółki narciarskiej zapraszamy na szkolenie indywidualne, które odbywa się w godz. 8:30-9:30 oraz 15:15-16:15.

Cena za szkolenie indywidualne za 55 minut = 50 €

 

CENNIK SZKÓŁKI NARCIARSKIEJ
szkolenie całodzienne dla dzieci jeżdżących, 6 dni szkolenia

1490 zł
przy rezerwacji również zakwaterowania
terminy
18.01.2025 - 28.02.2025
1790 zł
szkółka bez rezerwacji zakwaterowania

 

Cena szkółki płatnej na miejscu bez wcześniejszej rezerwacji w niedzielę przed zajęciami w gotówce: 
→  szkółka całodzienna: 1890 zł lub 400 euro                 
→  szkółka w godz. 10:00-12:00: 1290 zł lub 300 euro

 

Zajęcia odbywać się będą w dolinie Val di Fiemme na 3 ośrodkach narciarskich:

 • NIEDZIELA - Ski Center Latemar od strony  Predazzo
 • PONIEDZIAŁEK - Ski Area Alpe Lusia od strony miejscowości Bellamonte
 • WTOREK  - Alpe Cermis w Cavalese
 • ŚRODA - Ski Center Latemar od strony  Predazzo
 • CZWARTEK - Ski Area Alpe Lusia od strony miejscowości Bellamonte
 • PIĄTEK - Alpe Cermis w Cavalese

Plan zajęć może ulec zmianie wyłącznie z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych.

 

Dziecko korzystające z naszej szkółki musi posiadać skipass Fiemme-Obereggen.
Szkółka narciarska nie zakupuje skipassów dla dzieci. Skipass można zakupić we własnym zakresie lub przy rezerwacji zakwaterowania.

 


PUNKTY SPOTKAŃ NA POSZCZEGÓLNYCH OŚRODKACH NARCIARSKICH

»»»Ski Center Latemar od strony miejscowości Predazzo (przy skoczniach)«««

Spotkanie jest przy górnej stacji kolejki gondolowej, na mapie nazwa Gardone. Gondola jedzie ok. 20 min. Po wyjściu z gondoli kierujemy się w prawo w stronę "oślej łączki" i wyciągu krzesełkowego (ok 20 m).  Uwaga: Jeżeli wpiszemy w nawigacji Ski Center Latemar to nawigacja może pokierować do miejscowości Obereggen. Nie jedziemy do Obereggen tylko do Predazzo!

»»»Ski Area Alpe Lusia od strony miejscowości Bellamonte«««

Ważne!! Wpisując w nawigacji Alpe Lusia nawigacja poprowadzi na ośrodek od strony miejscowości Moena. Nie przyjeżdżamy od strony Moeny!! W nawigacji należy wpisać: Castelir Bellamonte. Wchodząc na stok po lewej stronie będzie widoczna dolna stacja kolejki gondolowej oraz drewniany budynek z placem zabaw dla dzieci i toaletami gdzie znajduje się miejsce spotkania.  Nie wyjeżdżamy gondolką do góry.

 »»»Alpe Cermis w miejscowości Cavales«««

Należy wyjechać biało-niebieską kolejką gondolową do góry, a następnie przesiąść się do drugiej srebrnej kolejki. Spotkanie jest przy górnej stacji drugiej kolejki gondolowej. Po wyjściu z gondolki kierujemy się w prawo i na wprost (ok 30 m) będzie widoczny hotel o nazwie Sporting gdzie jest miejsce spotkania. Uwaga:dwie gondole jadą co najmniej 20 min. Adres dwóch parkingów: Cavalese, Via Cermis 2 lub Cavalese-Fondovalle


 

WAŻNE: Regulamin zajęć

 1. Wszystkie dzieci biorące udział w szkoleniu mają posiadać kask, kijki, skipass, rękawiczki, gogle, odpowiedni strój narciarski. W przypadku braku kasku instruktor ma prawo odmówić zabrania dziecka na zajęcia. We Włoszech jest obowiązek posiadania kasku dla dzieci do 18 lat.
 2. Przynależność dzieci do poszczególnych grup ustalana jest z rodzicami przy rezerwacji szkółki według podanego przez rodziców opisu umiejętności dzieci. W trosce o skuteczność szkolenia oraz integralność grupy bardzo prosimy o podawanie rzeczywistych umiejętności dzieci. W trakcie trwania zajęć instruktorzy mogą podjąć decyzję o przeniesieniu dziecka do innej grupy ale tylko w przypadku gdy będzie taka możliwość. Jeżeli grupy są wypełnione, wówczas nie ma takiej możliwości.
 3. Jeżeli dziecko nie porusza się samodzielnie na nartach (nie jeździ pługiem i nie hamuje pługiem) nie będzie mogło uczestniczyć w zajęciach bez możliwości zwrotu wpłaconej kwoty za szkolenia.
 4. Rodzice zobowiązani są mentalnie przygotować dziecko do uczestniczenia w szkółce, oraz przybycie w miejsce rozpoczęcia zajęć przynajmniej 15 min. przed wyznaczoną godziną. Pozostałe dzieci nie mogą czekać na „spóźnialskich”, w razie spóźnienia nie gwarantujemy uczestnictwa w zajęciach.
 5. W przypadku nie uczestniczenia dziecka w szkoleniu z powodu choroby, niedyspozycji lub innych przyczyn, koszty za szkolenie nie będą zwracane.
 6. Za stan i jakość sprzętu dziecka odpowiadają wyłącznie rodzice lub opiekunowie. W przypadku awarii sprzętu instruktor pomoże w doraźnej naprawie, lecz nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia, chyba że do uszkodzenia doszło z jego winy.
 7. Rodzice proszeni są o nie ingerowanie w cykl szkolenia podczas zajęć, oraz o nie przebywanie w pobliżu grupy. Dziecko widząc rodziców jest rozkojarzone, nie skupia się na zajęciach, co dezorganizuje całą grupę. Obecność rodzica podczas zajęć należy uzgodnić z instruktorem.
 8. W sytuacji kiedy dziecko płacze, nie chce uczestniczyć w zajęciach a wielokrotne próby zachęcenia dziecka przez instruktora są nieskuteczne,  rodzice są zobowiązani zabrać dziecko z zajęć.
 9. Dzieci jeżdżą w kamizelkach asekuracyjnych, które po ukończeniu szkolenia przekazują instruktorowi.
 10. W czasie przerwy istnieje możliwość pozostawienia dziecka pod opieką instruktora. W takim przypadku dzieci wraz z instruktorem udają się  na obiad do restauracji/schroniska przy stoku. Rodzice, którzy nie decydują się na wersję z posiłkiem zobowiązani są czekać w umówionym miejscu na odbiór dziecka 10 minut przed przerwą. Wybraną przez Państwa opcję należy uzgodnić najpóźniej 1 dzień przed przyjazdem do Włoch.
 11. Na zakończenie szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymują MEDAL.
 12. Warunkiem utworzenia grupy jest zebranie minimum 3 chętnych, przy mniejszej ilości dzieci cena do uzgodnienia.
 13. Każde dziecko biorące udział w szkółce musi posiadać ubezpieczenie narciarskie NNW oraz OC.
 14. W przypadku nieuczestniczenia dziecka w szkółce z powodu choroby lub innej okoliczności niezależnej od organizatora, wpłacone pieniążki nie będą zwracane, zalecamy zakupić we własnym zakresie UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI.
 15. Zgoda na wykorzystanie wizerunku: Zgodnie z art. 81 ust.1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych opiekun prawny dziecka wyraża na rzecz Organizatora zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka, obrót materiałami, na których w czasie obowiązywania umowy o świadczenie usług, utrwalono jego wizerunek, ich zwielokrotnienie wszelkimi dozwolonymi metodami i technikami oraz publikowanie wraz z wizerunkiem innych osób bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w celach marketingowych i promocyjnych, za pośrednictwem dowolnego medium, w szczególności na stronach internetowych, w prasie oraz w materiałach publikacyjnych Organizatora. Opiekun prawny oświadcza, że niniejszą zgodę udziela nieodpłatnie i wykorzystanie wizerunku zgodnie z powyższą zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.

 

OBIAD = 70-90 € / 6 dni  (obiad płatny we Włoszech w euro przed szkoleniem)

NIE MA MOŻLIWOŚCI REZERWOWANIA OBIADU W WYBRANE DNI.

Obiad jest opcją dodatkową i tylko w wersji 6-dniowej.

 • niedziela, środa, RESTAURACJA GARDONE w Predazzo ( nuggetsy, frytki, sok jabłkowy)
 • poniedziałek, czwartek, BAITA BUCANEVE w Bellamonte (pizza margherita, sok jabłkowy)
 • wtorek, piątek, RESTAURACJA PAION w Cavalese (pizza margherita, sok jabłkowy)

 

WAŻNE: Każde dziecko otrzymuje 0,5 pizzy margherity. Jeżeli dziecko potrzebuje zjeść całą pizzę należy to zgłosić wcześniej, dopłata do obiadu 20 €/6 dni.

 

 

 

Rezerwacja szkółki narciarskiej:

 1. Zaliczka w wysokości 500 zł płatna w ciągu 3 dni od momentu wypisania umowy.
 2. Pozostała kwota płatna min. 30 dni przed rozpoczęciem szkółki narciarskiej.

Przy rezerwacji szkółki narciarskiej należy podać:

 1. Stopnień umiejętności dziecka.
 2. Imię i nazwisko oraz dokładną datę urodzenia dziecka.
 3. Numer kontaktowy do rodzica lub opiekuna dziecka.

Stopień umiejętności dziecka:

 1. Ile sezonów/tygodni dziecko jeździ na nartach ?
 2. Czy dziecko jest po szkoleniu indywidualnym / szkoleniu w szkółce narciarskiej ?
 3. Czy dziecko porusza się po "oślej łączce" / niebieskich trasach / czerwonych trasach / czarnych trasach ?
 4. Czy dziecko potrafi samodzielnie: zjechać /zatrzymać się / skręcać ?
 5. Czy dziecko jeździ: pługiem / trochę pługiem + trochę równolegle / swobodnie równolegle ?

JAZDA RÓWNOLEGŁA - dziecko trzymając narty obok siebie równolegle wykonuje skręt. Gdy dziecko skręca pługiem a po skręcie dostawia nartę do narty równolegle to dziecko nie jeździ równolegle.

 

Warunki rezygnacji z uczestniczenia w szkółce narciarskiej:

 1. Klient może zrezygnować z uczestniczenia w szkółce narciarskiej przesyłając oświadczenie drogą mailową na adres narty@oki-vita.pl. Data wysłania rezygnacji decyduje o wysokości zwrotu wpłaconej kwoty. Rezygnacja może nastąpić z ważnych powodów, np.: odwołanie wyjazdu, choroba itp.
 2. W przypadku rezygnacji z przyczyn niezależnych od Organizatora:
 • rezygnacja na więcej niż 30 dni przed rozpoczęciem szkółki - zawracana jest wpłacona kwota
 • rezygnacja od 30 dni do 0 dni - kosztem rezygnacji jest wpłacona kwota

Klient we własnym zakresie może wykupić UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI.

 

W przypadku nie odbycia się turnusu z powodu nie zebrania się wystarczającej liczby chętnych, klientowi przysługuje zwrot całej wpłaconej kwoty. Organizator zobowiązuje się do poinformowania drogą mailową klienta o zaistniałej sytuacji minimum 7 dni przed rozpoczęciem szkółki.

 

Organizator szkoleń i szkółki narciarskiej

SKI-VITA Urszula Gogola

Narty we włoszech z dziećmi - szkolenie narciarskie we Włoszech dla dzieci