UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI zakup online

 

Polisę można zakupić po zawarciu umowy lub wpłacie pierwszej należności:

 • w ciągu 7 dni, gdy podróż rozpoczyna się za co najmniej 30 dni
 • w tym samym dniu, gdy do rozpoczęcia podróży jest mniej niż 30 dni

 

ZAKUP POLISY DROGĄ ONLINE instrukcja

 1. Gdy suma na umowie jest w walucie EURO należy przeliczyć ją po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień zakupu polisy.
 2. Do ubezpieczenia należy uwzględnić całą kwotę na umowie (np. zakwaterowanie + skipass itp.).
 3. Przeliczoną kwotę w PLN należy podzielić przez ilość osób, które są zawarte w umowie.
 4. Dla każdej osoby na umowie należy zakupić oddzielną polisę na kwotę która wyszła wyniku podziału kwoty na ilość osób.

 

Warianty ubezpieczenia
Warunki
Koszt

Ubezpieczenie rezygnacji z wykupionego biletu lotniczego,
promowego,  autokarowego lub kolejowego (RGF)

maks. 20 000 zł/osobę 2,95 %

Ubezpieczenie rezygnacji z imprezy turystycznej,
wyjazdu pakietowego lub konferencji (RG)

maks. 34 000 zł/osobę 2,95 %

Ubezpieczenie przerwania imprezy turystycznej (RGS)

maks. 34 000 zł/osobę 15,50 %

Ubezpieczenie anulacji rezerwacji noclegów (RGH)

maks. 6 000 zł/osobę 2,90 %

 

WAŻNE: Ubezpieczenie szkółki narciarskiej lub szkolenia narciarskiego

Signal Iduna nie ubezpieczenia szkółki narciarskiej oraz szkoleń narciarskich. W celu ubezpieczenia tych umów należy skontaktować się z zaprzyjaźnioną Agencją Ubezpieczeń lub wykupić ubezpieczenie we własnym zakresie.

POWODY REZYGNACJI:

 1. Nieszczęśliwy wypadek Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub osób im bliskich.
 2. Nagłe zachorowanie Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub osób im bliskich.
 3. Śmierć Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub osób im bliskich.
 4. Powikłania ciąży (w tym przedwczesny poród) powstałe do 32 tygodnia ciąży, jeśli w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia powikłania ciąży nie występowały.
 5. Szkoda w mieniu Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, powstała w wyniku zdarzenia losowego lub będąca następstwem przestępstwa, powodująca konieczność wykonania czynności prawnych i administracyjnych, przy których niezbędna jest obecność Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży.
 6. Szkoda w mieniu pracodawcy Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży powstała w wyniku zdarzenia losowego lub będąca następstwem przestępstwa, która wystąpiła maksymalnie 7 dni przed zakończeniem okresu ubezpieczenia, powodująca konieczność wykonania czynności prawnych i administracyjnych, przy których niezbędna jest obecność Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, jeśli Ubezpieczony lub Współuczestnik podróży wchodzą w skład organu zarządzającego swojego pracodawcy.
 7. Kradzież samochodu będącego własnością Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, powodująca konieczność wykonania czynności prawnych i administracyjnych, przy których niezbędna jest obecność Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży w ich miejscu stałego zamieszkania.
 8. Kradzież dokumentów niezbędnych w podróży (dowodu osobistego, paszportu, wizy) Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży, pod warunkiem że kradzież dokumentów nastąpiła maksymalnie 30 dni przed datą rozpoczęcia podróży i została zgłoszona odpowiednim władzom.
 9. Wypadek komunikacyjny udokumentowany przez policję, któremu uległ Ubezpieczony lub Współuczestnik podróży.
 10. Wypowiedzenie Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony; SIGNAL IDUNA nie ponosi odpowiedzialności w przypadku rozwiązania takiej umowy o pracę z winy Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży.
 11. Wyznaczenie daty rozpoczęcia pracy Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży przez pracodawcę w okresie trwania podróży, o ile w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia Ubezpieczony lub Współuczestnik podroży był zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna.
 12. Otrzymanie przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży wezwania do stawiennictwa w sądzie w okresie trwania podróży, jeśli obecność Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży jest obowiązkowa.
 13. Otrzymanie przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży wezwania z sądu na pierwszą rozprawę rozwodową lub separacyjną, jeśli termin rozprawy wypada w okresie trwania podróży.
 14. Rozpoczęcie procedury pobierania krwiotwórczych komórek (szpiku kostnego) do transplantacji, w której uczestniczą Ubezpieczony lub Współuczestnik podróży.
 15. Wystąpienie u Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży reakcji alergicznej na szczepienia, które przez Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne uznane zostały za obowiązkowe lub zalecane w przypadku podróży do kraju, który jest celem ich podróży.
 16. Otrzymanie pisemnej informacji z Narodowego Funduszu Zdrowia przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży z wyznaczeniem terminu leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej, które ma się rozpocząć w trakcie trwania podróży.
 17. Otrzymanie propozycji adopcji dziecka przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, którzy biorą udział w procedurze adopcji dziecka.
 18. Wyznaczenie Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży daty egzaminu poprawkowego w szkole wyższej lub na uczelni wyższej, którego niezaliczenie spowoduje usunięcie z listy studentów, pod warunkiem, że data egzaminu poprawkowego przypadnie na termin trwania podróży.
 19. Otrzymanie przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży nieoczekiwanego wezwania do rozpoczęcia służby wojskowej w czasie trwania podróży.
 20. Otrzymanie przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży powołania do rozgrywek sportowych o randze międzynarodowej, które odbywają się w trakcie trwania podróży.
 21. Kwalifikacja Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży do olimpiady międzyszkolnej organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz odbywającej się w czasie podróży.

 

INFOLINIA SIGNAL IDUNA +48 22 505 65 06

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji - Bezpieczene Podróże SIGNAL IDUNA
 2. Druk Zgłoszenie Szkody z Ubezpieczenia Kosztów rezygnacji - Bezpieczene podróże SIGNAL IDUNA
 3. Druk Zgłoszenia Szkody z dopłaty do pokoju jednoosobowego SINGAL IDUNA 

 


 

ZAKUP W ZAPRZYJAŹNIONEJ AGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ

 

KONTAKT do Agencji Ubezpieczeniowej, która ubezpiecza nasze umowy:
Pan Adam tel.: 518 090 071 lub 519 085 615 lub biuro@do-ubezpieczenia.pl   

W zaprzyjaźnionej Agencji Ubezpieczeń dostępne jest powyższe ubezpieczenie w Allianz oraz Generali.