narty we włoszech telefon

+48 502 64 12 50 codziennie 9:00-19:00

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

UBEZPIECZENIE PODRÓŻY UNIQA

 

 

Zgodnie z „Ustawą o Imprezach Turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24.11.2017”, każdy klient uczestniczący w imprezie turystycznej musi obowiązkowo na czas imprezy być ubezpieczony od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków, czyli musi posiadać ubezpieczenie podróży.

 • Przy rezerwacji zakwaterowania i skipassu (dotyczy również freeski) = ubezpieczenie podróży jest obowiązkowe
 • Przy rezerwacji samego zakwaterowania = ubezpieczenie podróży klient wykupuje we własnym zakresie za pośrednictwem naszej strony (ubezpieczenie online)

Klient może dokonać wyboru pomiędzy poniższymi wariantami ubezpieczenia narciraskiego: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeńń S.A. Jeżeli klient nie dokona wybory wariantu ubezpieczenia, wówczas do umowy zostanie dopasowane ubezpieczenie UNIQA Kontynenty z wariantu 1.

 

Klient może bezpłatnie wyrobić EKUZ – Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, która upoważnia do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych (pierwsza pomoc) w państwowych szpitalach we Włoszech bez żadnych opłat. Karta nie obejmuje leczenia w prywatnych klinikach oraz nie obejmuje kosztów powrotu do kraju karetką lub samolotem. Więcej informacji o EKUZ http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-wyrobic-karte-ekuz/

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dochodzenie przez Klienta roszczeń wynikających z ubezpieczenia następuje bezpośrednio w Towarzystwie Ubezpieczeniowym UNIQA

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania.

UNIQA wprowadziła franszyzę redukcyjną w wysokości 20-60 €, w przypadku gotówkowego pokrycia kosztów leczenia przez Ubezpieczającego bez kontaktu z Centralą Alarmową.

 

LIKWIDACJA SZKÓD – CENTRUM ALARMOWE INTER PARTNER ASSISTANCE POLSKA S.A.

Zgłaszanie szkód bezpośrednio z zagranicy:  Tel. +48 (22) 575 90 80 lub sms  + 48 661 000 017

ul.Prosta 68, 00-838 Warszawa
tel. +48 22 575 90 80
Czynne 7 dni w tygodniu 24 h/dobę
Druk zgłoszenia szkody – jeden wzór dla wszystkich ryzyk

mail: likwidacja@ipa.com.pl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 lutego 2023 Uniqa przenosi Centrum Alarmowe do ISON Care.

Polisy z ochroną rozpoczynającą się od 1 lutego 2023 powinny zgłaszać zdarzenia na nowe numery:

Telefon: +48 22 599 91 85

SMS: +48 661 001 601

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

UBEZPIECZENIE PODRÓŻY UNIQA KONTYNETY oraz UNIQA KONTYNENTY MULTITRAVEL

Ubezpieczenie obejmuje leczenie podczas zachorowania na Covid-19

UNIQA
Kontynenty Wariant 1
Kontynenty Wariant 2
Kontynenty Wariant 3
Multitravel Basic
Multitravel Premium
Multitravel Maximum
Koszty Leczenia (KL) z Assistance 10.000 € 20.000 € 30.000 € 100.000 € 150.000 € 250.000 €
Koszty Ratownictwa (KR) 5.000 € 8.000 € 8.000 € 100.000 € 150.000 € 250.000 €
Następstwo Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) 2.000 € 5.000 € 10.000 € 4.000 € 6.000 € 20.000 €
Zwrot kosztów karnetu narciarskiego
- - - 250 € 250 € 250 €
Bagaż podróży 200 € 200 € - 400 € 500 € 600 €
OC sport (narciarza) - szkody osobowe - - - 10.000 € 50.000 € 50.000 €
OC sport (narciarza) - szkody rzeczowe - - - 5.000 € 25.000 € 25.000 €
OC w życiu prywatnym - szkody osobowe - - 20.000 € 50.000 € 80.000 € 100.000 €
OC w życiu prywatnym - szkody rzeczowe - - 5.000 € 25.000 € 40.000 € 50.000 €
Sprzęt Sportowy (SS) - - - 500 € 700 € 1000 €
Koszty leczenia na terenie RP - - - - - 150 €
Koszty rehabilitacji na terenie RP - - - - - 150 €
Cena za 1 osobę za 8 dni pobytu
bez narciarstwa 35 PLN 40 PLN 45 PLN - - -
z narciarstwem z OC sport - - - 60 PLN 70 PLN 80 PLN
choroby przewlekłe + 100% + 100% + 100% + 100% + 100% + 100%

8 dni - np. od soboty od godziny 0:00 do soboty do godz. 0:00

Multitravel posiada odpowiedzialność z tytułu chorób przewlekłych do wysokości 10% Sumy Ubezpieczenie Kosztów Leczenia

 


UBEZPIECZENIE PODRÓŻY UNIQA MULTITRAVEL

 

1. Ubezpieczenie kosztów leczenia i natychmiastowa pomoc assistance, zapewniające w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku:

 • całodobowy dyżur Centrum Alarmowego
 • zwrot kosztów poniesionych na badania, zabiegi medyczne i zakup lekarstw,
 • pobyt w szpitalu
 • transport ubezpieczonego do placówki medycznej a także transport do RP lub kraju rezydencji,
 • zwrot kosztów zakupu trumny i transportu zwłok do miejsca pochówku w Polsce lub kosztów pochówku za granicą,
 • zwrot dodatkowo poniesionych kosztów podróży i pobytu osoby towarzyszącej niezbędnych dla załatwienia spraw związanych z powrotem ubezpieczonego do kraju,
 • zwrot dodatkowych koszów transportu ubezpieczonego, po zakończeniu leczenia do miejsca umożliwiającego kontynuowanie podróży,
 • koszty ratownictwa w górach i na morzu,
 • koszty transportu osób bliskich,
 • opieka nad niepełnoletnimi dziećmi,
 • pomoc w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu do RP,
 • pomoc prawna,
 • opóźnienie lotu,
 • włączone amatorskie uprawianie sportów letnich i zimowych,
 • zwrot kosztów za karnet narciarski (do 250 €)
 • świadczenie dzienne w przypadku zamknięcia tras narciarskich;
 • zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego;

2. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, które gwarantuje odszkodowanie w przypadku:

 • trwałego uszczerbku na zdrowiu
 • śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku 100% Sumy Ubezpieczenia

3. Ubezpieczenie Bagażu podróżnego

4. Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, zawiera:

 • odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego w życiu prywatnym za szkody osobowe (spowodowanie śmierci, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia),
 • odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego w życiu prywatnym za szkody rzeczowe ( uszkodzenie lub zniszczenie mienia).

5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z amatorskim uprawianiem sportów letnich i zimowych.

6. Ubezpieczenie sprzętu sportowego.

7. Ubezpieczenie gotówki wypłaconej z bankomatu.

8. Ubezpieczenia mienia ruchomego pozostawionego w miejscu zamieszkania na czas wyjazdu.

 


UBEZPIECZENIE PODRÓŻY UNIQA KONTYNENTY

 

1. Ubezpieczenie kosztów leczenia i natychmiastowa pomoc assistance, zapewniające w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku całodobowy dyżur Centrum Alarmowego

 • całodobowy dyżur Centrum Alarmowego
 • zwrot kosztów poniesionych na badania, zabiegi medyczne i zakup lekarstw
 • pobyt w szpitalu
 • transport ubezpieczonego do placówki medycznej a także transport do RP lub kraju rezydencji
 • zwrot kosztów zakupu trumny i transportu zwłok do miejsca pochówku w Polsce lub kosztów pochówku za granicą
 • zwrot dodatkowo poniesionych kosztów podróży i osoby towarzyszącej niezbędnych dla załatwienia spraw związanych z powrotem ubezpieczonego do kraju
 • zwrot dodatkowych kosztów transportu ubezpieczonego, po zakończenia leczenia do miejsca umożliwiającego kontynuowanie podróży
 • koszty ratownictwa w górach i na morzu

2. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, które gwarantuje odszkodowanie w przypadku:

 • trwałego uszczerbku na zdrowiu
 • śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku

3. Ubezpieczeni bagażu podróżnego, które obejmuje przedmioty osobiste użytku. UNIQA odpowiada za utratę, zniszczenia, uszkodzenie lub ubytek wartości ubezpieczeniowych rzeczy z powodu ich zaginięcia, zniszczenia lub uszkodzenia.

4. Ubezpieczenie amatorskie uprawianie sportów – ubezpieczenie dotyczy m.in. narciarstwa na wyznaczonych trasach, ubezpieczenie nie obejmuje jazdę na nartach poza trasami.

5. Ubezpieczenie OC sport – ubezpieczenie dotyczy odpowiedzialności cywilnej podczas uprawiania sportu. Ubezpieczenie chroni przed zobowiązaniami finansowymi w stosunku do osób poszkodowanych.

 

UNIQA ubezpieczenie
narciarskie
UNIQA rezygnacja z podróży