narty we włoszech telefon

+48 502 64 12 50 codziennie 9:00-18:00

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE
AXA „Kontynenty”

 

Klienci wykupujący zakwaterowanie i szkółkę narciarską objęci są podstawowym ubezpieczeniem: kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz bagażu podróżnego od dnia przyjazdu do Włoch do dnia wyjazdu do Polski (przy pobycie 7 dniowym, ubezpieczenie zawarte jest na 8 dni).

 

Klient może za opłatą zwiększyć ubezpieczenie o poniższe opcje:

 • amatorskie uprawianie sportów AS (m.in.: narciarstwo)
 • ubezpieczenie na czas trwania przejazdu
 • OC sportowe
 • sprzęt sportowy SS

 

Klienci wykupujący pojedyncze usługi tj. tylko zakwaterowanie lub tylko szkółkę narciarską nie są objęci ubezpieczeniem, ubezpieczenie wykupują we własnym zakresie lub za pośrednictwem naszej strony (ubezpieczenie online).

 

Klient może bezpłatnie wyrobić EKUZ – Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, która upoważnia do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w państwowych szpitalach we Włoszech bez żadnych opłat. Karta nie obejmuje leczenia w prywatnych klinikach oraz nie obejmuje kosztów powrotu do kraju karetką lub samolotem. Więcej informacji o EKUZ http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-wyrobic-karte-ekuz/

 

UBEZPIECZENIE PODRÓŻY – AXA „KONTYNETY” - pakiet podstawowy

1. Ubezpieczenie kosztów leczenia i natychmiastowa pomoc assistance, zapewniające w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku całodobowy dyżur Centrum Alarmowego

 • zwrot kosztów poniesionych na badania, zabiegi medyczne i zakup lekarstw
 • pobyt w szpitalu
 • transport ubezpieczonego do placówki medycznej a także transport do RP lub kraju rezydencji
 • zwrot kosztów zakupu trumny i transportu zwłok do miejsca pochówku w Polsce lub kosztów pochówku za granicą
 • zwrot dodatkowo poniesionych kosztów podróży i osoby towarzyszącej niezbędnych dla załatwienia spraw związanych z powrotem ubezpieczonego do kraju
 • zwrot dodatkowych kosztów transportu ubezpieczonego, po zakończenia leczenia do miejsca umożliwiającego kontynuowanie podróży
 • koszty ratownictwa w górach i na morzu

2. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, które gwarantuje odszkodowanie w przypadku:

 • trwałego uszczerbku na zdrowiu
 • śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku

3. Ubezpieczeni bagażu podróżnego, które obejmuje przedmioty osobiste użytku. AXA odpowiada za utratę, zniszczenia, uszkodzenie lub ubytek wartości ubezpieczeniowych rzeczy z powodu ich zaginięcia, zniszczenia lub uszkodzenia.

 

SUMY UBEZPIECZENIA

 • ubezpieczenie obejmuje kraje europejskie
 • koszty leczenia wraz z assistance – 10.000 EUR
 • koszty ratownictwa – 5.000 EUR
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków – 2.000 EUR
 • bagaż podróżny – 200 EUR

 

Dochodzenie przez Klienta roszczeń wynikających z ubezpieczenia następuje bezpośrednio w Towarzystwie Ubezpieczeniowym AXA. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania.

AXA wprowadziła franszyzę redukcyjną w wysokości 20 EUR, w przypadku gotówkowego pokrycia kosztów leczenia przez Ubezpieczającego bez kontaktu z Centralą Alarmową.

 

LIKWIDACJA SZKÓD – CENTRUM ALARMOWE INTER PARTNER ASSISTANCE POLSKA S.A.
ul.Prosta 68, 00-838 Warszawa
tel. +48 22 575 90 80
Czynne 7 dni w tygodniu 24 h/dobę
Zgłaszanie szkód po powrocie do Polski w godzinach 9:00-17:00

 


 

UBEZPIECZENIE DODATKOWE

Ubezpieczenie amatorskie uprawianie sportów – ubezpieczenie dotyczy m.in. narciarstwa na wyznaczonych trasach, ubezpieczenie nie obejmuje jazdę na nartach poza trasami.

Ubezpieczenie OC sport – ubezpieczenie dotyczy odpowiedzialności cywilnej podczas uprawiania sportu. Ubezpieczenie chroni przed zobowiązaniami finansowymi w stosunku do osób poszkodowanych.

KL – koszty leczenia
NNW – następstw nieszczęśliwych wypadków
BP- bagaż podróży
AS – amatorskie uprawianie sportów (m.in. narciarstwo)
OC sportowe – odpowiedzialność cywilna podczas uprawiania sportów
SS – sprzęt sportowy

 

UBEZPIECZENIE DODATKOWE ROZSZERZONE

Ubezpieczenie - wariant 1
8 dni 15 dni
KL + NNW + BP + AS 6 €/osoba 10 €/osoba
KL + NNW + BP + AS + OC sportowe + SS 11 €/osoba 20 €/osoba

SUMY UBEZPIECZENIA
koszty leczenia wraz z assistance – 10.000 €
koszty ratownictwa – 5.000 €
następstwa nieszczęśliwych wypadków – 2.000 €
bagaż podróżny – 200 €
OC sport – 10.000 €
sprzęt sportowy – 700 €

 

Ubezpieczenie - wariant 2
8 dni 15 dni
KL + NNW + BP + AS 8 €/osoba 14 €/osoba
KL + NNW + BP + AS + OC sportowe + SS 13 €/osoba 24 €/osoba
SUMY UBEZPIECZENIA
koszty leczenia wraz z assistance – 20.000 €
koszty ratownictwa – 8.000 €
następstwa nieszczęśliwych wypadków – 5.000 €
bagaż podróżny – 200 €
OC sport – 10.000 €
sprzęt sportowy – 700 €

 

Ubezpieczenie - wariant 3
8 dni 15 dni
KL + NNW + BP + AS 10 €/osoba 17 €/osoba
KL + NNW + BP + AS + OC sportowe + SS 15 €/osoba 27 €/osoba
SUMY UBEZPIECZENIA
koszty leczenia wraz z assistance – 30.000 €
koszty ratownictwa – 8.000 €
następstwa nieszczęśliwych wypadków – 10.000 €
bagaż podróżny – 200 €
OC sport – 10.000 €
sprzęt sportowy – 700 €

 

 

 


 

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ

Klient we własnym zakresie wykupuje ubezpieczenie lub za pośrednictwem naszej strony (ubezpieczenie online).

Poniżej podstawowe informacje dotyczące ubezpieczenia wykupionego za pośrednictwem naszej strony – ubezpieczenie AXA:

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej AXA – ubezpieczenie dotyczy w zakresie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej z przyczyn losowych, niezależnych od ubezpieczonego. Wykupienie ubezpieczenia jest możliwe najpóźniej 5 dni od otrzymania umowy zgłoszenia. W przypadku, gdy do rozpoczęcia wyjazdu pozostało mniej niż 30 dni, umowę ubezpieczenia od kosztów rezygnacji można zawrzeć jedynie w dniu otrzymania umowy. Ubezpieczenie można rozszerzyć o choroby przewlekłe.
Koszt ubezpieczenia to 2,8% ceny imprezy/wycieczki.
Koszty rezygnacji z imprezy turystycznej – cena imprezy/wycieczki nie może być wyższa niż 4.000 EUR